Besøksadresse:
Rudssletta 78
1351 Rud
Tlf.:  67 13 38 02
E-post: post@bilsenteret.as

Våre åpningstider:
Mandag til fredag kl 08-16